Infobulletin 10-01-2020

Deze week in het infobulletin

 
 • Opbrengst kerstactie

 • Staking 30 en 31 januari

 • Privacyverklaring ouders en leerlingen

 • Activiteiten in de Bibliotheek van Deurne tijdens de Nationale Voorleesdagen (ingezonden)

 • Dyslexietour in de Bibliotheek (ingezonden)

 • Kinderactiviteiten Heiakker voor kinderen uit groep 1 t/m 4 (ingezonden)

 

Belangrijke data

 • 28 januari advies groep 8 - let op! adviesgesprekken van 30 jan worden verzet ivm staking

 • 30 en 31 januari landelijke staking

 

Opbrengst kerstactie

De kerstactie voor de Cliniclowns en de dierenambulance heeft 852,24 euro opgeleverd. 

Het is mooi dat iedereen heeft bijdragen aan deze twee onderwerpen die voor de kinderen zo belangrijk zijn.  

 

Staking 30 en 31 januari 

Allereerst, we hebben een prachtig beroep! We leren kinderen rekenen en lezen. We leren kinderen iets over zichzelf. En we leren kinderen onderdeel te zijn van een omgeving. Dat maakt werken op een basisschool zo fantastisch. Daar zetten we ons elke dag weer voor in.  

En toch gaan we op 30 en 31 januari weer staken. We zijn dan gesloten. 

De reden waarom we ook nu weer deelnemen is dat we ons nog steeds grote zorgen maken over het lerarentekort, de werkdruk en de ongelijke beloning tov het VO. Omdat we zien dat de kwaliteit van onderwijs behoorlijk onder druk komt te staan door het lerarentekort. Want we willen het beste onderwijs voor onze kinderen. Zodat we ze de best mogelijke basis meegeven voor hun verdere leven.  

Even een zeer beperkt inkijkje in de dagelijkse praktijk op onze school - waar lopen wij tegenaan?

 • Leerkrachten zijn ziek: dat hebben we steeds intern opgelost door te schuiven met mensen. We willen dat het zo goed mogelijk geregeld is voor alle kinderen. Tegelijkertijd is het niet fijn voor de taken die blijven liggen, zeker niet als het gaat om noodzakelijke begeleiding aan kinderen. 

 • Manuel gaat weg per 1 maart: kunnen we op tijd een nieuwe leerkracht vinden? Zo nee, hoe lossen we het dan op? Intern schuiven met mensen waardoor andere taken blijven liggen? Dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.  

 • De baan van leraar is een zeer veelzijdige baan. Er zijn vele belanghebbenden. En leerkrachten willen graag het allerbeste doen voor alle kinderen. Daarom hebben we een extra leerkracht, bekostigd vanuit de werkdrukmiddelen, die de groep soms overneemt waardoor de leerkracht even tijd heeft om bepaalde taken te doen. Dat werkt erg prettig en is werkdrukverlagend. Maar als er geen leerkrachten zijn die de groep over kunnen nemen dan werkt dit niet. 

 • Er is al een loongat gedicht tussen het po en vo maar het kan beter. Het gaat niet alleen om het eindsalaris in de loonschaal maar ook om de opbouw daarvan en wat dat betekent voor de premies zoals het pensioen. Meer loon is voor de meeste leerkrachten niet de reden om te staken, wel om het verschil tussen po en vo recht te trekken. Bovendien moet het salaris geen punt zijn waarom mensen juist niet kiezen voor het beroep van leraar. 

We hopen dat jullie begrip hebben voor onze zorgen.

Samen met de andere scholen van de stichting willen we een gezamenlijk signaal afgeven aan onze omgeving. Hoe we dat gaan doen is nu nog niet duidelijk. 

We snappen heel goed dat staken niet fijn is voor jullie want we vragen wederom of jullie zelf voor opvang willen zorgen. 

Spring en 't Boerderijke hebben aangegeven dat zij wederom beschikbaar zijn om opvang te regelen. De kosten daarvoor zijn (helaas) voor ouders. 

 

Privacyverklaring ouders en leerlingen

Als school hebben we te maken met naar personen te herleiden informatie. Daar gaan we zeer zorgvuldig mee om. 

We hebben een privacyverklaring ouders en leerlingen. Daarin staat o.a. welke gegevens wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en welke grondslag daarvoor is. Ook is er een lijst opgenomen met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben. 

 

Klik hier voor de privacyverklaring. 

 

Hij staat ook op de website onder informatie-privacy

https://www.dehasselbraamdeurne.nl/pagina/430443/Privacy 

 

Activiteiten in de Bibliotheek van Deurne tijdens de Nationale Voorleesdagen

Bekijk deze bijlage voor meer informatie met betrekking tot de activiteiten

 

Dyslexietour in de Bibliotheek (ingezonden)
Op dinsdagavond 28 januari 2020 komt de Dyslexietour naar Bibliotheek Helmond voor een infoavond over leesproblemen en dyslexie. De avond wordt gegeven in samenwerking met Balans en lokale logopedisten en dyslexiebehandelaars. Deze duurt van 19.00-21.00 uur

Programma:
• Presentatie: Houvast bij leesproblemen en dyslexie. Alles wat je als ouder moet weten als je een kind hebt met leesproblemen of dyslexie.
• Rondleiding over het Makkelijk Lezen Plein van de bibliotheek

Kijk voor meer informatie en aanmelden op http://bit.ly/DyslexietourHelmond28jan
 

Kinderactiviteiten Heiakker voor kinderen uit groep 1 t/m 4 (ingezonden)

In deze bijlage kunt u lezen over de kinderactiviteiten in de hobbyruimte van de Kubus.