Infobulletin 17-01-2020

Deze week in het infobulletin

 
 • Gynzy

 • verzetten typeles ivm staking

 • aanmelden broertjes en zusjes voor schooljaar 2020-2021

 • Afscheid Manuel  

 • Afscheid Nazan

 • Carnaval 2020 nieuws en hulpouders gevraagd!
   

Belangrijke data

 • 28 januari advies groep 8 - let op! adviesgesprekken van 30 jan worden verzet ivm staking

 • 30 en 31 januari landelijke staking - school gesloten

Gynzy

We zijn een nieuw soort leermiddelen aan het uitproberen. Het heet Gynzy (spreek uit als Kin-zie).

Het is een digitaal leermiddel. Daarmee krijgen kinderen lesstof die nog beter past bij hun eigen niveau. 

 • We gebruiken het op de chromebooks voor het vak rekenen. 

 • In sommige groepen wordt het ook voor spelling uitgeprobeerd. 

 • Na elke vraag die een leerling maakt, beslist het programma of de volgende vraag makkelijker of moeilijker moet zijn. 

 • Voordeel is ook dat de leerkracht direct kan zien waar de leerling mee bezig is. 

 • De leerkracht bepaalt aan welke stof er wordt gewerkt. 

Binnenkort gaan we ook een ander programma uitproberen, Snappet (spreek uit als snep-it). ook dit is een adaptief digitaal leermiddel.

Voor beide programma's geldt dat ze het leerproces ondersteunen en meer passend maken voor de individuele leerling. Het kost de leerkracht minder tijd om te bepalen wat kinderen al beheersen en waar nog instructie nodig is. Want instructie door de leerkracht blijft essentieel en het uitgangspunt.

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het automatiseren (bijvoorbeeld van tafels en bepaalde sommen) aanzienlijk verbetert door werken met Snappet of Gynzy. Hierdoor verbetert de algehele rekenvaardigheid. Het is niet zo dat kinderen die rekenen echt heel lastig het ineens niet meer lastig vinden, wel leuker omdat het op eigen niveau is. Kinderen die makkelijk kunnen rekenen gaan ook op eigen niveau door de stof heen, waardoor zij ook passende lesstof krijgen. Zelfs voor de leerlingen die de reken lesstof van de basisschool al beheersen is er extra uitdaging. 

De eerste indruk is goed bij leerlingen en leerkrachten. Vraag er eens naar bij je kind en laat de leerkracht gerust weten wat je indruk als ouder is. Mocht je behoefte hebben om het programma eens te bekijken; ook dat kan. Maak een afspraak met je kind en de leerkracht. 

Verzetten typeles ivm staking

De typeles op vrijdag 31 jan komt te vervallen en wordt verzet. Ouders krijgen een bericht van de typedocent hierover.  

Aanmelden broertjes en zusjes voor schooljaar 2020-2021

We gaan weer aan de slag met de indeling van volgend jaar. Een aantal ouders heeft een jonger broertje of zusje al aangemeld. Het is fijn als we snel in beeld hebben welke broertjes en zusjes er volgend jaar ook naar de Hasselbraam komen. Een aanmeldformulier kun je bij de leerkracht of Nazan krijgen. Graag voor 1 april 2020. 

Afscheid Manuel

Manuel heeft aangegeven geen apart afscheidsmoment te willen. Mocht je hem gedag willen zeggen als ouder dan kan dat gedurende de week van 17 t/m 21 feb. Het afscheid van de kinderen van zijn groep en alle andere kinderen doen we onder schooltijd. Maar hoe en wat houden we nog even geheim voor hem. 

Wat betreft de invulling van de vacature zijn we druk bezig. Er is hoe dan ook iemand om op ma en di les te geven aan groep 4B. 

Afscheid Nazan

Op donderdag 20 feb van 15.30-16.30 uur is er een afscheidsborrel op school voor alle ouders en anderen om gedag te zeggen. (Manuel is er ook bij dus een combinatie is mogelijk)

Uiteraard mag het ook op een ander moment gedurende de week van 17 t/m 21 feb.

Carnaval 2020

De carnaval staat weer voor de deur, de voorbereidingen zijn in volle gang!

Ook dit jaar hebben we weer een optocht. Dus bedenk vast iets leuks in het thema:

Wat in het vat zit……………………...

Er zijn prijzen voor de creatiefste en zelfgemaakte kindercreaties!

individueel, paar, kleine groep (max6) en grote groep (7 en meer)

Er mag muziek via een box of iets dergelijks ten gehore worden gebracht. Echter wel volgens de normale omgangsregels qua tekst etcetera.

Opgeven tot woensdag 19 februari

Wil je meedoen geef je dan op via: or@dehasselbraamdeurne.nl

(naam van jou of  groepsnaam, aantal personen en welke groep) 

Je kunt ook zonder inschrijven meedoen, dan ding je niet mee naar de prijzen. 

Nog een vraag: wie heeft er een geluidsbron die voor de optocht uit kan lopen/rijden? Box of iets dergelijks?

Verder informatie volgt binnenkort middels een brief. 

Hulpouders

Mocht je als ouder willen helpen bij het versieren van de school of op de dag zelf?

Doe dit dan via het formulier in onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/1TOoKMpZbw2FsDaXf6_ANsMPv85Me4kEfQA3DMZ-B8Gs/edit

Namens de werkgroep Carnaval, Alaaf!!