Extra infobulletin 8-3-2020

Beste ouders/ verzorgers ,

Hierbij stuur ik u een brief vanuit PlatOO naar aanleiding van het Brabants advies van de RIVM. 

Mocht er in geval van nood een groep thuis moeten blijven dan ontvangt u een spoedbericht via de groepsmail (weekmail).

Wij vragen u om bij een eventuele ziekmelding van uw kind(eren) aan te geven of het is vanwege de aangepaste RIVM- maatregel of  dat het een normale ziekmelding betreft. Wij verzoeken u dit te doen via 
ziekmelden@dehasselbraamdeurne.nl . 

Mocht u twijfelen dan kunt u contact opnemen met Lowie,
lowie@dehasselbraamdeurne.nl of 06-52625495

Wij hopen op uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,
Lowie Claessens

Bijlage: brief Corona 8 maart 20.pdf