Infobulletin 12-03-2020

Deze week in het infobulletin
 

  • De Week van de Lentekriebels!
  • Weeksluiting, Cultuurdag en coronavirus
  • Inloopavond over leesproblemen en dyslexie (ingezonden)

        Belangrijke data
  • 16 maart t/m 20 maart Week van de lentekriebels!
 

De Week van de Lentekriebels!
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan vragen over relaties en seksualiteit.
Daarom doet onze school weer mee aan de Week van de Lentekriebels!
Hier vindt u informatie over deze week.

Weeksluitingen en coronavirus
Om de kans op verspreiding van het coronavirus tot het minimum te beperken, adviseert de overheid  om sociale contacten de komende weken tot het minimum te beperken. Tot nader order zullen daarom de geplande weeksluitingen geen doorgang vinden en zal de Cultuurdag worden verzet naar een nog nader te bepalen datum.

Inloopavond over leesproblemen en dyslexie (ingezonden)
Oudervereniging Balans nodigt u van harte uit voor een inloopavond over leesproblemen en dyslexie, dinsdagavond 14 april in Someren. De bijeenkomst is onderdeel van de Dyslexietour.
 
In opdracht van het Stimuleringsprogramma Dyslexie organiseert Balans, tussen september 2019 en eind 2020, 24 van deze bijeenkomsten. Ouders zo informeren dat zij hun kind met dyslexie zo goed mogelijk kunnen helpen, dat is de opzet van de Balans Dyslexietour. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en worden door het hele land gehouden. Ook de kinderen met dyslexie zijn er van harte welkom.
 
Meer informatie over de avond in Someren vindt u in bijgaande flyer en op Balansdigitaal.nl.
Klik hier om meteen gratis tickets te bestellen
 
U bent van harte welkom op dinsdagavond 14 april in Someren!
 
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Balans

Dyslexietour Someren 140420.pdf