Infobulletin 24-04-2020

Deze week in het infobulletin
 • scholen gedeeltelijk open vanaf 11 mei
 • crisisopvang
 • brief aan alle ouders/verzorgers namens College van Bestuur PlatOO
 • actie Rode Kruis
Belangrijke data

t/m 3 mei           Meivakantie
4 mei                    Studiedag
5 mei                    Bevrijdingsdag hele dag vrij
Beste ouders/verzorgers,

Een bijzondere tijd is het. De Coronacrisis, de Peel stiet in brand.
Gelukkig lijkt er licht aan het einde van de tunnel.
Zoals jullie allemaal vanuit de persconferentie van afgelopen dinsdag meegekregen hebben, gaan de scholen weer gedeeltelijk open per 11 mei. Dit is fijn en we zien er dan ook naar uit de kinderen weer te kunnen en mogen ontmoeten. De festiviteiten, kamp, cultuurdag zijn en blijven geannuleerd.

Wat betekent dit verder?
 • In de week van 4 mei hebben we onze laatste week volledige Digischool  zoals we de laatste weken gewend waren. Dit zal zijn op woensdag 6 mei, donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei.
 • Per 11 mei worden er een aantal zaken veranderd. We zijn hier druk mee doende. In de week van 4 mei laten wij jullie weten hoe dit er precies voor de Hasselbraam uit gaat zien. Ook onze MR denkt hierover mee.
 • In elk geval mogen de kinderen 50% van de tijd naar school. 
 • Alle kinderen blijven via de Padlet werken, zowel thuis als op school.
 • We houden de uitgangspunten van het RIVM aan. We vragen jullie allemaal om de regels die gesteld gaan worden in acht te nemen. Deze zijn opgesteld conform de 1,5 meter maatschappij.
 • Dit betekent voor iedereen dat we zo min mogelijk volwassen mensen in en om school willen hebben. We werken nog uit hoe dit eruit komt te zien.
 • We letten extra op de hygiëne.
 • We kijken ook naar de verkeersveiligheid rondom school.

Crisisopvang
De opvang blijft alleen toegankelijk voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen.

Week 4 mei
Voor de week van 4 mei kunnen jullie het volgende doen.

4 en 5 mei
Voor 4 en 5 mei kunnen jullie opvang regelen via Spring-Kinderopvang. Op de site van Spring kun je je opgeven.
4 mei bij High Five bij de Kubus
5 mei  Op dit moment zijn er geen aanmeldingen. Indien er aanmeldingen komen,  dan wordt dit geclusterd. Bij genoeg aanmeldingen is dit gewoon in Deurne. Indien het er maar een paar zijn, wordt de opvang op een centrale locatie geregeld. Het kan zijn dat de opvang dan in Helmond is.

6 t/m 8 mei
Voor de dagen van 6 t/m 8 mei verzoek ik alle ouders in cruciale beroepsgroepen die opvang willen zich te melden bij Lowie.  Dit kan per mail lowie@dehasselbraamdeurne.nl Graag zo spoedig mogelijk.

Vanaf week 11 mei
Voor de weken vanaf 11 mei is het ook zaak om zo snel mogelijk overzicht te hebben van wie gebruik wil maken van de crisisopvang. Weet je nu al welke dagen je crisisopvang nodig hebt dan kun je dit alvast doorgeven. Natuurlijk kan het zijn dat je een wisseldienst hebt of een dienst erbij gaat doen. Deze kun je altijd nog doorgeven.
Nogmaals is de crisisopvang bedoeld voor ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep.

Tot slot wensen wij jullie allemaal een fijne voortzetting van de vakantie toe.

team obs de Hasselbraam


Brief aan alle ouders/ verzorgers namens het College van Bestuur van PlatOO

brief bestuur

Actie Rode Kruis

Al heel veel kinderen hebben zich op een sportieve manier ingezet voor het Rode Kruis.
Via onze facebookpagina is het alleen mogelijk om te doneren via Paypal en creditcard, omdat dit niet voor iedereen een betalingsmogelijkheid is, willen we ook de mogelijkheid bieden om uw donatie over te maken naar ons bankrekeningnummer NL03 RABO 0178 0411 73 tnv obs De Hasselbraam o.v.v. donatie Rode Kruis.
Als er vrienden of familie willen doneren, dan graag ook wijzen op deze mogelijkheid. Het is wel belangrijk om in de omschrijving te vermelden dat het een donatie voor het Rode Kruis betreft!