Infobulletin 19-06-2020

Deze week in het infobulletin

  • Verkeersmaatregelen
  • Overzetten kinderen
  • Vakantie- en studiedagrooster 2020/2021
Belangrijke data

25 juni verslag mee naar huis
30 juni Studiedag - alle kinderen vrij

2 juli 10 minuten gesprek vrijwillig
6 juli bezoek aan de nieuwe groep
7 juli Meester-en juffendag
8 juli Poetsochtend
9 juli Afscheidsavond van groep 8
10 juli Afscheid groep 8 / School om 12:00 uitVerkeersmaatregelen
De straten rondom school blijven zoals vermeld nog steeds afgesloten.
Dus De Hork, de Torteltuin en de Krullevaar zijn niet opengesteld voor autoverkeer.
Vóór school gaat dit goed. 

Om 14.00 uur zien we steeds vaker auto's in de straat. We verzoeken jullie met klem de gestelde regels in acht te nemen. Gebruik de Kiss and ridestrook, zet de kinderen af op een aangrenzende straat bv Oplegger, Struikheide of bij de Kubus.
We verzoeken alle ouders/verzorgers dit ook kenbaar te maken aan opa's en oma's die de kinderen komen halen. Nu komt het regelmatig voor dat er toch kinderen gehaald worden in deze straten wat direct tot onveilige situaties leidt.

Overzetten kinderen
Vanaf komende week zullen er geen brigadiers meer staan bij het fietspad bij de Krullevaar.
We verzoeken ouders zelf hun kind over te zetten. Dit omdat we gemerkt hebben dat het niet tot nauwelijks nodig is en de meeste ouders hun eigen kinderen al overzetten.
Mocht dit bij iemand leiden tot vragen, neem dan contact Lowie Claessens. lowie@dehasselbraamdeurne.nl

We bedanken de ouders en overblijfkrachten die dit al deze weken gedaan hebben voor de veiligheid van onze kinderen!

Vakantie- en studiedagrooster 2020-2021

24 aug

9 sept

19 t/m 23 okt 

4 dec

18 dec

21 dec t/m 1 jan 

12 feb

15 t/m 19 feb

22 feb 

5 april

6 april

3 mei  t/m 14 mei 

24 mei

15 juli

26 juli t/m 3  sept

1e schooldag

studiedag

herfstvakantie

studiedag

12 uur school uit

kerstvakantie

12 uur school uit

carnavalsvakantie

studiedag

2e paasdag

studiedag

meivakantie

2e pinksterdag

studiedag

zomervakantieAllemaal een fijn weekend!

Team obs de Hasselbraam