Infobulletin 25-06-2020

Deze week in het infobulletin

  • Versoepelingen vanaf 1 juli 
  • Schoolfoto's
  • Verkeersmaatregelen
  • Gevonden voorwerpen
Belangrijke data

25 juni verslag mee naar huis
30 juni Studiedag - alle kinderen vrij

2 juli 10 minuten gesprek vrijwillig
6 juli bezoek aan de nieuwe groep
7 juli Meester-en juffendag
8 juli Poetsochtend
9 juli Afscheidsavond van groep 8
10 juli Afscheid groep 8 / School om 12:00 uit

 

Versoepelingen vanaf 1 juli

Gisteren heeft de premier de versoepelingen per 1 juli gepresenteerd.

Dit heeft ook consequenties voor het onderwijs. De PO-raad is op basis van de richtlijnen van het RIVM bezig met het opstellen van een aangepast protocol.

Op basis van dit protocol zullen wij aanpassingen doen in onze werkwijze tot nu toe.

Het een en ander heeft ook direct gevolgen voor de manier van werken na de zomervakantie m.b.t. schooltijden, pauzes en BSO.

Zodra we de nieuwe richtlijnen weten en toegepast hebben op ons protocol, berichten wij jullie daarover. Wat al duidelijk is, is dat alles op basis van de 1,5 meter zal zijn.

Schoolfoto's

Alle kinderen hebben gisteren een brief gekregen waarmee jullie kunnen inloggen op de site van Little Starsfotografie. Daar kun  jullie ook de bestelling plaatsen. Mocht je deze niet gehad hebben dan kun je contacten met Linda: littlestarsfotografie@hotmail.com 

Verkeersmaatregelen

Naar aanleiding van het bericht vorige week zien we dat de meeste ouders en grootouders zich keurig houden aan de gemaakte afspraken. Dank daarvoor!

Enkele ouders houden zich niet aan de afspraken en hen verzoeken we met klem om niet in de Torteltuin, Hork en Krullevaar te rijden. Dit komt de veiligheid van alle kinderen ten goede.


Gevonden voorwerpen

Op de laatste schooldag zullen we de gevonden voorwerpen weer gaan opruimen. We geven kleren en schoenen aan de textielinzameling en de rest zal worden weggegooid.

Mocht je iets missen laat je kind dan nog even kijken in de kist voor gevonden voorwerpen.