Infobulletin 03-07-2020

Deze week in het infobulletin

 • Hoe nu verder na de zomervakantie?
 • Gevonden voorwerpen 
 • Lezen in de zomervakantie
Belangrijke data

6 juli bezoek aan de nieuwe groep
7 juli Meester-en juffendag
8 juli Poetsochtend
9 juli Afscheidsavond van groep 8
10 juli Afscheid groep 8 / School om 12:00 uitHoe nu verder na de zomervakantie?

Zoals vorige week beloofd zouden we deze week laten weten hoe we verder gaan met de situatie om en in school aangaande Corona.

5-gelijke dagen met continurooster verlengt tot aan de herfstvakantie 2020.

We zullen tot de herfstvakantie, dat wil zeggen tot en met vrijdag 16 oktober hetzelfde rooster blijven hanteren. Dit zal zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur. De kinderen lunchen in de eigen klas met de eigen leerkracht. Op deze manier zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn en dus minder contactmomenten. Graag jullie aandacht voor het meegeven van een gezonde lunch. Net als bij het "overblijven" geldt liever geen snoep en koeken. Bij warm weer ook denken aan een koeltasje/koelelement o.i.d.

In de eerste 3 weken na de zomervakantie zullen wij bij jullie inventariseren of wij in 2020-2021 definitief overgaan naar het Hoorns model met 5-gelijke dagen of dat wij verder gaan met de opbouw naar het Hoorns model zoals voor de Corona de bedoeling was. 

BSO/ voor- en naschoolse opvang

Het Boerderijke, de Sportinstuif en Spring Kinderopvang blijven aansluiten op onze schooltijden en deze kun je zelf inschakelen voor en na school vanaf 14.00 uur. De BSO's zijn door ons op de hoogte gebracht en kunnen door jullie benaderd worden voor de opvang. 

Informatie naar ouders

In januari hebben we een schoolapp aangekocht. Het heeft even tijd gekost om deze goed in te richten. Na de zomervakantie ontvangen jullie bericht hoe je deze kunt installeren op je telefoon of tablet.
Via de app kunnen jullie straks:
- weekmail uit de groep ontvangen

- kinderen ziekmelden

- oudergesprekken inplannen

- praktische informatie opzoeken

We sturen de eerste weken nog steeds de weekmail naar jullie mailadressen totdat de schoolapp definitief in gebruik genomen wordt.

Planning

Niet alles gaat veranderen ook na de zomervakantie blijven we werken met de Padlet. Dat is ons en de kinderen enorm goed bevallen. Met deze weekplanning hebben de kinderen veel meer eigenaarschap en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ook hebben ze keuze in de volgorde van hun taken. 

De schoolspullen

Eerder hebben we jullie verzocht om eigen devices mee te laten nemen door jullie kinderen. Vanaf het nieuwe schooljaar hebben we voor elk kind een device. Dat betekent dat vanaf het nieuwe schooljaar de eigen devices thuis mogen blijven.

We danken jullie hartelijk voor het beschikbaar stellen van de devices tot nu toe!

Veiligheid

Het principe blijft dat we ook na de zomervakantie zo min mogelijk contactmomenten willen hebben in de school. Voor dringende zaken kan er soms een uitzondering gemaakt gaan worden. Onderstaande afspraken gelden dus nog steeds:

 • Kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen in principe zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis. 

 • Ouders komen niet het schoolplein op en dus de school niet in.

 • Kinderen kunnen afgezet en opgehaald worden op de kiss and ridezone. Ouders blijven in de auto.

 • Kinderen kunnen ook een straat voor school afgezet en opgehaald worden.

 • Oudere kinderen nemen jongere broertjes en of zusjes mee naar school en naar huis.

 • Voor kinderen van groepen 1, 2 en 3 staan er twee leerkrachten buiten op het kleuterplein om ze naar binnen te begeleiden en naar hun ouder te begeleiden indien nodig.

 • Overige leerkrachten vangen de kinderen op in de klas. 

 • Contact tussen kinderen onderling, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

 • Contact tussen kinderen en leerkracht wordt zoveel mogelijk beperkt in het kader van de 1,5 meter afstand. In elke klas wordt door de leerkrachten zelf een ruimte (digibord/bureau) afgezet waar alleen de leerkracht komt.

 • Contact tussen volwassen mensen op school is op basis van de 1,5 meter.

Pauzes/buitenspelen

Elke ochtend rond 10 uur hebben de kinderen een kwartier pauze.

De middagpauze duurt 45 minuten. De kinderen eten een kwartier in de groep en spelen een half uur buiten. Het buitenspelen blijven we gestructureerd doen in groepen en in afgebakende gedeelten. We bekijken steeds opnieuw of we dit moeten aanpassen of kunnen versoepelen. 

Hygiëne

Alle huidige hygiënemaatregelen zoals structureel handen wassen en regelmatig poetsen/schoonmaken blijven van kracht.

In-en uitgangen

Wanneer de kinderen op school komen en de school weer verlaten verzoeken we hen van de volgende in- en uitgangen gebruik te maken:

Groepen 1,2,3: kleuteringang

Groepen 4,5: achteringang bult

Groepen 6,7,8: hoofdingang plein

Verkeersveiligheid

Onderstaande verkeersmaatregelen blijven gehandhaafd. 

 1. Auto's mogen alleen op de kiss and ridestrook kinderen afzetten. De Torteltuin, de Krullevaar en de Hork zijn fiets/wandelzones. Wat wel kan is dat je je kind een straat verder afzet bv op de Oplegger, de Struikheide of de Meent. 

Gezondheid

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat een ieder thuis blijft bij de volgende klachten:

• Verkoudheid.

• Niezen.

• Hoesten.

• Keelpijn.

• Moeilijk ademen.

• Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.

Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. 

Ziekmelden kan zoals gebruikelijk via ziekmelden@dehasselbraamdeurne.nl 

Verjaardagen en trakteren

Indien uw kind de komende periode jarig is kan de verjaardag weer gewoon op school gevierd worden. De verjaardagen zullen dan in de klas, zonder ouders, op een passende manier gevierd worden (geen handen geven met felicitaties). Trakteren is ook weer mogelijk indien het een voorverpakte traktatie betreft.

Gym

De komende periode zullen we bewegingsactiviteiten buiten verzorgen. We gaan nog niet gymmen in de Kubus. Het meebrengen van gymspullen is dan ook niet nodig.

 

Gevonden voorwerpen

Op de laatste schooldag zullen we de gevonden voorwerpen weer gaan opruimen. We geven kleren en schoenen aan de textielinzameling en de rest zal worden weggegooid.

Mocht je iets missen laat je kind dan nog even kijken in de kist voor gevonden voorwerpen.

Lezen in de zomervakantie

De zomervakantie lonkt. Volgende week woensdag is onze bieb op school voor de laatste keer open voor de zomervakantie. Kinderen van groep 8 worden verzocht al hun boeken in te leveren. De overige groepen kunnen dan voor de laatste keer voor de vakantie boeken  komen lenen. Om lekker te lezen in de vakantie!

In de vakantie 'vergeten' kinderen vaak te blijven lezen. Zwemmen of buiten spelen is natuurlijk ook heel belangrijk en leuk! Maar door minder te lezen kunnen ze een of twee Avi-niveaus terugvallen blijkt uit onderzoek. Dat heet de zomerdip of wordt leesdip genoemd. Kinderen halen dan niet het leesniveau wat van ze wordt gevraagd in het begin van dat schooljaar. Blijven lezen is dus heel belangrijk. Maar hoe motiveer je de kinderen om te lezen? Hieronder een aantal tips:

1. Kies een boek wat je kind leuk vindt om te lezen

Een open deur, maar de kinderen moeten zin hebben om het boek te pakken. Het maakt niet uit wat ze lezen, als ze maar lezen. Dat mogen dus ook strips zijn!

2. Lezen kan overal

Pak je boek en lees. In de tent, op het strand, bij het zwembad, maar ook op het klimrek in de speeltuin of dobberend op een luchtbed in de zee. Je hebt hier allerlei leuke leesbingo's voor zoals de leesbingo zomer, hoe gekker de plek, vaak hoe leuker. Kinderen vinden het ook fijn om zelf een fijn plekje te bedenken om te lezen.

3. Lees een kwartier per dag

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag lezen hun woordenschat flink vergroten. Doe dat op vaste momenten. Laat de kinderen bijvoorbeeld elke dag voor het slapen lezen. Of pak het boek erbij als ze 's morgens wakker worden. Of juist net na het ontbijt. Een kwartier is niet lang, maar heeft wel een ongelooflijk resultaat.Maak ook iets speciaals van het lezen. Bijvoorbeeld zitten op een speciaal leeskussen, een stok of knuffel vasthouden bij het lezen, elkaar voorlezen, een picknickmomentje maken tijdens het lezen, etc.

4. Geef het goede voorbeeld

Lees zelf veel, want zien lezen doet lezen! Of lees veel voor! Zak onderuit in een lekkere stoel en lees samen. Er zijn ook mooie Samenleesboeken voor jou en je kind. Je leest dan om de beurt een zin of een bladzijde.

5. Doe spelletjes met het boek

Bedenk allerlei spelletjes met het boek dat je kind leest. Speel bijvoorbeeld scrabble met alleen woorden die uit het boek komen. Dobbel om het aantal bladzijdes dat gelezen moet worden. Zoek naar het moeilijkste woord dat je kunt vinden in het boek. Of stop op een willekeurige pagina en rijm op het eerste woord dat je leest.

6. Beloning

Hang een meter papier op in het appartement, tent, caravan of andere vakantieplek. Zet steeds een streep voor een gelezen boek. Bedenk een beloning voor elke 2, 5 of 10 boeken die gelezen worden. Een sticker, een speeltje om in het water mee te spelen, een ijsje zijn vakantievoorbeelden.

7. De bibliotheek of kinderboekwinkel

Regent het? Ga naar de boekwinkel in de buurt of naar de bibliotheek. Wat is er nou fijner dan zelf je boeken om te lezen uit te zoeken? Wie weet strijken jullie wel neer op de fijne stoelen in de winkel of bibliotheek en ontstaat er ter plekke een leesmoment.

8. De vakantiebieb app

Is je kind helemaal fan van de tablet of iPad? Zet de vakantiebieb erop! Met de vakantiebieb app kunnen kinderen en volwassenen gratis boeken lezen en is ook te gebruiken als je geen lid bent van de bibliotheek.