Overblijven

De Stichting Overblijven de Hasselbraam draagt de zorg voor het overblijven op de Hasselbraam. Een aantal vrijwilligers zet zich op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in om het overblijven voor uw kind zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Opvang op studiedagen of op woensdagen is niet mogelijk.

Praktisch gezien komt dit op het volgende neer:

We hebben vier overblijfgroepen. In de A-groep zitten de kinderen van groep 1 en 2. Deze kinderen worden door de leerkracht naar het overblijflokaal gebracht, en na de pauze worden ze door de overblijfkracht naar het eigen lokaal gebracht. In groep B zitten de kinderen van groep 3 en  4, in groep C zitten de kinderen van groep 5 en 6 en in groep D zitten de kinderen van groep 7 en 8.

Wanneer uw kind nog geen hele dagen naar school gaat, mag hij/zij nog geen gebruik maken van het overblijven.

Het aantal kinderen per overblijfgroep per dag, varieert van plm. 7 kinderen tot plm 30 kinderen. Onze voornaamste zorg is het rustig laten verlopen van de lunchpauze. De kleutergroepen eten meestal van 12.00 uur tot 12.25 uur. De groepen 4 t/m 8 eten van 12.00 uur tot 12:20 uur. In alle groepen geldt ook dat kinderen die meer tijd nodig hebben om te eten dit ook krijgen.
Een overblijfgroep wordt begeleid door twee overblijfkrachten (we streven naar een maximum van dertien tot vijftien kinderen per overblijfkracht. Bij de kleuters ligt dit lager.)  De overblijfkrachten worden gecoördineerd door één hoofdcoördinator en een coördinator. Zij zijn beide twee dagen per week aanwezig op school. Deze mensen werken allemaal op vrijwillige basis!

Wanneer u uw kind(eren) wilt laten overblijven kunt u een inschrijfformulier gebruiken om uw kind(eren) in te schrijven. (per kind één formulier). Hierdoor kunnen we meer adequaat omgaan met allergieën, diëten  e.d.

De overblijfvergoeding bedraagt, wanneer u automatisch betaalt, 1,35 euro per kind per dag, ongeacht het aantal kinderen uit één gezin. U dient dan wel een machtiging in te vullen voor automatische incasso (op school verkrijgbaar) Kinderen waarvan de ouders automatisch betalen krijgen na afloop van de maand een factuur. Die wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.
Wanneer u geen machtiging heeft ingevuld, is overblijven alleen nog mogelijk met een knipkaart. De kosten van een knipkaart zijn;1.45 euro per kind per dag. Een knipkaart á 5 keer kost; 7,25 euro, en een knipkaart voor 10 keer kost; 14,50 euro. De knipkaarten kunnen worden gekocht bij de coördinatoren op school tussen 11.00 - 13.00 uur, of u kunt het geld (gepast) in een envelop in de overblijfbus in de hal deponeren. Uw kind krijgt de knipkaart vervolgens mee naar huis. Hebt u meerdere kinderen die overblijven in verschillende overblijfgroepen dient u per overblijfgroep een knipkaart aan te schaffen.

Als u uw kind heeft ingeschreven verzoeken wij u om wijzigingen/aanmeldingen minimaal twee dagen van tevoren door te geven d.m.v. de formulieren bij de overblijfbus of via de mail. Het mailadres van het Overblijven is; overblijven@de hasselbraamdeurne.nl.  Wilt u zeker weten of uw kind aangemeld is via de mail dan kunt u een om leesbevestiging vragen.
Afmeldingen dienen minimaal een dag van tevoren binnen te zijn. Meldt u uw kind niet of te laat af dan worden de kosten (€1,35 / € 1,45) toch in rekening gebracht!
Indien uw kind ziek is, ontvangen wij ook graag een afmelding . Mocht u dit vergeten zijn dan worden de kosten niet in rekening gebracht.
In geval van "noodopvang" is het mogelijk om telefonisch aan te melden tussen 11.00 - 11.30 uur. (Wanneer u door onvoorziene omstandigheden niet in staat bent om twee dagen van tevoren aan te melden) Dit is geen structurele mogelijkheid.

Onze voorkeur gaat uit naar een lunchpakket bestaande uit brood met melk, vruchtensap o.i.d. in een drinkbeker (vanwege het vele afval). Eventueel aangevuld met een gezonde koek. Frisdrank en snoep zijn niet toegestaan.

Ons overblijfteam bestaat uit een groep vrijwilligers. Ze hebben de zorg over een grote groep kinderen. Ze worden, zoals iedereen, graag met respect behandeld. Tijdens het overblijven gelden dezelfde regels als tijdens schooluren, aangevuld met een lijstje afspraken met de kinderen.

Zonder onze overblijfkrachten zou de tussenschoolse opvang op de Hasselbraam niet realiseerbaar zijn. Mocht u interesse hebben om deze groep te komen versterken (op vaste dagen of als invalkracht) dan kunt u informatie opvragen bij één van de coördinatoren.

Er is altijd een coördinator aanwezig op:
Ma/di/do/vr tussen 11.00 - 13.00 uur.
U kunt ons dan z.n. telefonisch bereiken via het nummer van school: 312780 (Houdt u er rekening mee dat 12.00 uur voor ons spitsuur is)

De ingevulde formulieren of vragen voor het stichtingsbestuur kunt u inleveren bij één van de coördinatoren of in de overblijfbus in de hal deponeren.

Digitaal aan- en afmelden voor het overblijven.
Je kunt kinderen ook digitaal aan- of afmelden voor het overblijven. Hiervoor kun je gebruik maken van dit formulier.

Mocht u een klacht hebben, dan vindt u hier onze klachtenregeling.
 
Met vriendelijke groet,
Ria Aarts
Marieke Claassen