Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad organiseert het hele jaar door activiteiten voor alle kinderen.
Ze bedenken, versieren en organiseren bijvoorbeeld, Sinterklaasfeest, Carnaval, Avondvierdaagse.
Om dit alles te kunnen organiseren vraagt de Ouderraad in schooljaar 2019-2020 een vrijwillige ouderbijdrage van 12,50 euro.