Groep 5B

Loes van Rossum

Hallo! Leuk dat je een kijkje komt nemen op de pagina van groep 5B!

Wij zijn een leuke, gezellige groep met 18 kinderen. Onze juf heet Loes en zij staat iedere dag voor de klas. Samen zorgen we voor een fijne sfeer in de klas en we kunnen samen ontzettend hard werken. 

In groep 5 leren we een heleboel dingen! Zo zijn we in de klas iedere dag bezig met het automatiseren van de tafels. Ook zijn we bezig met het leren van de sommen tot 1000. Dit gaat al hartstikke goed! Bij spelling oefenen we dagelijks een heleboel spellingcategorieën, maar vooral aan de open- en gesloten lettergrepen besteden we veel aandacht. Bij taal leren we ook een heleboel. Zo schrijven we zelf hele mooie verhalen, leren we zinsontleding maar besteden we ook tijd aan het voeren van een gesprek. Naast rekenen, spelling en taal hebben we nog een heleboel andere vakken. We leren van alles over begrijpend lezen én actualiteit met nieuwsbegrip. Ook besteden we iedere week aandacht aan wereldoriëntatie, crea, muziek en gym. Een vol programma, maar hier werken we met veel plezier aan!

Thuis oefenen
De kinderen kunnen thuis oefenen via verschillende websites. 
- Rekenen: http://www.ambrasoft.nl (inloggen kan rechtsboven) 
- Tafeltjes: http://www.tafelsoefenen.nl
- Spelling: http://www.spellingoefenen.nl

Boekverslag
Thuis moeten de kinderen 5 boeken lezen. Via onderstaande link kun je het boekverslag invullen. 
Soms is het voor een kind lastig om een boek te zoeken. Deze tiplijsten kunnen helpen met het zoeken van een passend leesboek. 

Voor boekverslagen, loop even binnen bij de leerkracht voor verdere informatie.