Welkom bij de Ouderraad

De OuderRaad bestaat uit 8 ouders. Namens het team neemt Colleen Abram. Zij organiseren activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval. Tevens kunnen  zij punten aandragen voor de vergadering van de MR. Voor het financieren van de jaarlijks terugkerende activiteiten  wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 12,50 per kind per schooljaar. De OuderRaad brengt ouders schriftelijk op de hoogte van de kosten van elke activiteit middels de brief vrijwillige ouderbijdrage. In de kalender staan de data vermeld, waarop de OR vergadert en ook deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt contact opnemen via or@ dehasselbraamdeurne.nl.