Welkom bij de Ouderraad

De OuderRaad bestaat uit 8 ouders. Namens het team neemt Colleen Abram deelname. Zij organiseren activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval. Tevens kunnen  zij punten aandragen voor de vergadering van de MR.
In de kalender staan de data vermeld, waarop de OR vergadert en ook deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt contact opnemen via or.hasselbraamdeurne@platoo.nl.